Content-Type: text/html
Så er hjemmesiden klar for prækonferencen i Hannover og der er åbent for tilmelding:
 
http://www.bcr.org/RRSEuropeForum/index.html
 
Venlig hilsen
 
Poul Erlandsen

Den 27. apr. 2009 14.54 skrev Poul Erlandsen <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
Til nordiske fjernlaanskolleger
 
Programmet er nu klar for aarets internationale IFLA fjernlaanskonference som afholdes i Hannover 20.-22. oktober. http://www.ilds2009.de/
 
Tilmelding til 'early bird rate' kan ske indtil 30. juni.
 
Dagen inden selve konferencen (19. oktober) planlægges en særlig dag med fokus paa fjernlaan i Europa. Deltagelse i denne dag bliver gratis, men tilmelding er nødvendig. Mere information herom kommer at sendes ud snarest.
 
Med venlig hilsen
 
Poul Erlandsen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek