Content-Type: text/html
Jag arbetar som bibliotekarie på en gymnasieskola och i samband med en flytt till nya lokaler är flera lärare intresserade av att skaffa återlämningsautomater för t.ex. videokameror. Är det någon här som har erfarenhet av något sådant - god eller dålig - och kanske tips på bra återförsäljare?
 
Hälsningar
 
Jon Martinsson
Munkebäcksgymnasiet
Göteborg