Content-Type: text/html

Denna inbjudan har gått ut till bibliotekarier i Sverige, Norge, Danmark och Finland (svensktalande).

 

Med vänlig hälsning,

Peter Witasp

www.prioinfo.se


Från: Sara Strand
Skickat: den 19 maj 2009 10:18
Till: Peter Witasp
Ämne: Inbjudan - Föredragspaket om framtidens e-bibliotek

 

PrioInfo arrangerar föredragspaket om framtidens e-bibliotek

PrioInfo bjuder in till en spännande resa i e-resursernas värld och hoppas att du vill komma.

Välkommen till en höstdag med föredrag om hur e-litteratur kan utnyttjas maximalt och hur vi med ny teknik kan lösa både dagens och morgondagens stora frågor. Allt varvas med mingel och möjligheter att testa PrioInfos tjänster.

Plats: Malmö 14/9, Göteborg 15/9, Oslo 17/8, Umeå 28/9, Stockholm 30/9

 

Har du ännu inte anmält dig? Läs mer och anmäl ditt intresse nedan:

 

Inbjudan - PrioInfos föredragspaket Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm

 

Inbjudan – PrioInfos föredragspaket Oslo

 

Vi ser fram emot att träffa dig, varmt välkommen!

 

 

Med Vänlig Hälsning,

 

Sara Strand

 

----------------------------
PrioInfo
Primusgatan 20
Box 3217
SE-103 64 Stockholm, Sweden

 

Tel +46 (0)8-738 50 08
Mob +46 (0)708-62 40 68
Fax +46 (0)8-738 47 50

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]e
www.prioinfo.se