Content-Type: text/html

Hej!

 

Kungl. biblioteket utlyser just nu två visstidsanställningar som översättare/bibliotekarie till ett projekt som rör byte av klassifikationssystem till Dewey. Mer info finns på KB:s webb: http://www.kb.se/arbete

 

Med vänlig hälsning

Johan Gustavsson
Personalspecialist
Kungl. biblioteket
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Telefon: 08-463 42 66
Fax: 08-463 40 04
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se