Content-Type: text/html Hej!

Det var lite förvirrande men så här står det i presentationen av boken på http://www.iblist.com/book66289.htm:

"Heaven's Net Is Wide is the prequel that reveals the full story of Lord Otori Shigeru—the figure who has presided in both life and death over the entire series, the man who represents the true spirit of the Otori Clan. The first and the last tale, it introduces readers to the strange and beautiful world of the Otori and closes the circle where it opened in Across the Nightingale Floor."

Jag skulle rekommendera att man läser dem i den ordning de har skrivits; alltså börja med "Över näktergalens golv".

Hälsningar
Inger Jönsson


Date: Mon, 18 May 2009 12:49:14 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] ordningsfråga
To: [log in to unmask]

ordningsfråga Hej!
Nu behöver vi lite hjälp för att reda ut begreppen beträffande Lian Hearns populära (fantasy)serie. I vilken ordning ska man egentligen läsa böckerna?
Och himlens vida väv står som nummer fem i serien, men efter en snabbkoll i närmaste kommunbiblioteks OPAC står att den följs av Över näktergalens golv, På kudde av gräs, Under lysande måne och Vid hägerns skarpa skri.
Ska man läsa de andra fyra först och sedan Och himlens vida väv efter dem, eller ska man börja med del fem?
Vänliga undrande hälsningar från en ovan fantasyläsare
Lotta Hjelting, bibliotekarie
Kriminalvården Anstalten Kumla
019-767 38 66
[log in to unmask]


Windows Live ger dig full koll på alla dina vänner – på en och samma plats.