Content-Type: text/html ordningsfråga

Hej!
Nu behöver vi lite hjälp för att reda ut begreppen beträffande Lian Hearns populära (fantasy)serie. I vilken ordning ska man egentligen läsa böckerna?

Och himlens vida väv står som nummer fem i serien, men efter en snabbkoll i närmaste kommunbiblioteks OPAC står att den följs av Över näktergalens golv, På kudde av gräs, Under lysande måne och Vid hägerns skarpa skri.

Ska man läsa de andra fyra först och sedan Och himlens vida väv efter dem, eller ska man börja med del fem?

Vänliga undrande hälsningar från en ovan fantasyläsare

Lotta Hjelting, bibliotekarie
Kriminalvården Anstalten Kumla
019-767 38 66
[log in to unmask]