Content-Type: text/html

Sista anmälningsdag är på måndag 18 maj och det finns ett fåtal platser kvar!

Open Access i praktiken – workshop om parallellpublicering

Vad kan vi göra för att öka parallellpublicering av vetenskapliga artiklar i våra öppna arkiv? Det är temat för denna workshop som riktar sig till dig som arbetar med e-publicering i ett öppet arkiv.

Två forskare deltar och berättar om sina erfarenheter av parallellpublicering. Vi får även höra mer om Openaccess.se-projektet Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar.

Datum: Fredag 29 maj 2009
Plats: Stockholms universitetsbibliotek, Lokal: Växthuset

Arrangörer är SUHF:s arbetsgrupp för e-publicering och projektgruppen för Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA) som nyligen har publicerat sin slutrapport, tillgänglig på Openaccess.se

Mer information om program och anmälan finns på:
Epublicering.se: http://epublicering.se/
Open Access Information:
http://www.searchguide.se/oa/?page_id=37

Hälsningar
Aina Svensson
-----------------------------
Aina Svensson
Open Access-projektet, Enheten för digital publicering
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
Tel: 018-471 71 05