Content-Type: text/html
Hej alla!

Framsidan rapporterar återigen från biblioteksfältet. Vår utsände skriver från de pågående Biblioteksdagarna i Uppsala. Läs mer på:

http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Nyheter/Intellektets-supermarket

Allt gott!

Fredrik

-------------------------------------------------------
Fredrik Swedemyr, redaktör
Kultur i Väst/Regionbiblioteket
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 42
031-705 16 94
0702-82 30 59