Content-Type: text/html
Jag känner flera som arbetat utomlands eller kommer från andra länder och där vi pratat om svårigheter att komma in på arbetsmarknaden här. Det verkar snarare som att det är Sverige som skiljer ut sig  - här är kontakter viktigare än meriter, det vill säga: det är viktigare vem du är än vad du kan i detta land. Men så lär det inte vara överallt för det; vår verklighet är inte nödvändigtvis alla andras.
Hälsningar Gitt
 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För sanna ulfsparre
Skickat: den 12 maj 2009 10:36
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår

Vad tycker ni om kvotering?

Den den 12 maj 2009 06:01 skrev Uno Nilsson <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
Intressant och träffsäkert Jonas. Så är det oftast. Frågan är hur kampen ska gå till. Meriter funkar tyvärr inte, bara nätverk räknas - dvs. rätt nätverk. Men jag gillar tanken, inte långt från den klassiska "rätt man på rätt plats", fast då får man byta ut ordet "man" förstås. Uno i Ottan


Date: Mon, 11 May 2009 14:29:28 +0200
From: [log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår
Världen är hierarkisk med vita medelålders män i toppen på alla pyramider. Jag har jobbat/jobbar som bibliotekarie, lastbilschaufför,arkeolog, städare & förläggare bland annat.
Att vara städare & prata svenska utan brytning gör dig snabbt till arbetsledare. Kör du långtradare på utlandstrafik har du högre status/betalt än en sönderstressad paketchaffis. Det utbildas fler kvinnliga arkeologer än män sen många år tillbaka men ju högre upp i hierarkin du kommer ju färre kvinnor hittar du.
 
Jag skulle uppskatta en meritokrati. En värld där lämplighet & meriter avgjorde oavsett kontakter, kön, bakgrund, etnicitet eller vad den lokala kulturen håller högst just här & nu. Men tyvärr känner jag inte till en enda sån bransch. Inte ett enda sånt samhälle.
 
Det är inte bara biblioteken det är fel på.
Det är världen.
Det är vårt jobb & vår förbannade plikt att förändra den till en bättre plats leva på.
För alla.
Nu.
 
 
----------------
Jonas Pettersson
Bibliotekarie
Strängnäs


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]] För Linda Oskarsson
Skickat: den 11 maj 2009 11:30
Till: [log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår

den ljusnande framtid är vår..trodde jag när jag pluggade biblioteks- och informationsvetenskap för att, när jag blev klar, komma ut och möta en av de mer hierarkiska världarna.. En värld där tyvärr filial-/ skol- och barnbibliotekarier värderas lägst vad gäller lön och status och där kontakter är den bästa vägen till att få jobb. Exempelvis är det lättare att bli kallad på intervju om man jobbat på "rätt bibliotek" än om man jobbat på ett bibliotek i "ingenstans". Och jobbar man som barn, skol eller filialbibliotekarie på mindre bibliotek är man uträknad direkt om man exmpelvis söker jobb på något av de " flottare" biblioteken. Tyvärr!

Likaså förvånas jag att det ofta är männen som innehar toppjobben, som förste bibliotekarier, bibliotekschefer etc. Missförstå mig rätt, jag tycker det är oerhört bra att det finns manliga bibliotekarier, men finner det anmärkningsvärt att det är männen som får toppjobben på en i övrigt kvinnodominerad arbetsplats. Det motsvarande finns inte i lika stor utsträckning att kvinnor får topppositioner på en mansdominerad arbetsplats.

i min enfald trodde jag att biblioteksvärlden inte skulle se ut så här!

(Jag hoppas verkligen på kommentarer som visar mig att jag fått allt om bakfoten!)

Hälsningar Lin
Lägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa vägen!--
"Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the darkness” Terry Pratchett