Content-Type: text/html
Hej,
 
några kommentarer och egna erfarenheter att lägga till denna debatt som nu verkar ha ebbat ut:
 
Linda, jag tror att du har rätt i att det spelar väldigt stor roll vilka bibliotek man arbetat på, men vill påpeka att det gäller åt alla håll: har du arbetat på ett specialbibliotek eller internationellt bibliotek är det mycket svårt för att inte säga omöjligt att få in en fot vid ett stadsbibliotek eller skolbibliotek. Och utlandsjobb verkar generellt sett inte vara särskilt meriterande. Kontakter är otroligt viktigt är min erfarenhet, om du har en släkting eller vän som kan fixa in dig på ett första sommarjobb kan du ha tur och din karriär flyter sedan på med timanställningar och vikariat.
 
men jag tror att det stora problemet idag liknar det i många andra branscher, dvs. att för många utbildas och utsållningen sker efter att utbildningstiden tagit slut. Självklart väljer en chef den som har bäst meriter bland 80 ansökningar. Många kommer helt enkelt att få söka sig till andra branscher, vilket inte alltid måste vara ett misslyckande. Det kan i vissa fall ge en löneförhöjning jämfört med biblioteksbranschen. Om man verkligen har bestämt sig för att man vill arbeta som bibliotekarie så tror jag att man helst redan under utbildningen ska ha väldigt klara mål och staka ut sin väg tidigt. Vill man arbeta som barnbibliotekarie kanske man måste läsa pedagogik vid sidan av eller skaffa sig erfarenhet av att arbeta med barn på något vis. Kanske öppnar sig fler möjligheter när fler 40-talister går i pension.
 
M v h
 
Katrin (som efter några hundår i biblioteksbranschen har bytt bransch med hjälp av kontakter)


<-----Ursprungligt Meddelande----->
From: Susanne Sandström [[log in to unmask]]
Sent: 13/5/2009 3:03:13 PM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår

Hej alla som diskuterar/t frågan om att hitta arbete inom biblioteksfältet, som ju även genererat diskussion om könsfördelningen på bibliotek,
Detta är ju verkligen viktiga och intressanta frågor för fältet, och svar som angetts i diskussionen är både "matnyttiga" och visar på den krassa verkligheten för bibliotekarier.
En sak saknar jag dock och det är att talet om jämställdhet och fördelning även borde vara relaterat till ålder. Hur är det med äldre nyutexaminerade bibliotekarier? Vad är deras möjligheter att hitta arbete inom biblioteksfältet? Eller äldre anställda bibliotekarier som vill byta arbetsplats eller arbetsuppgifter?

S.Sandström

Date: Wed, 13 May 2009 13:26:56 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår
To: [log in to unmask]

Hej Linda, Nina, Jonas, Uno och alla andra som delat med sig av sina åsikter om könsfördelningen bland bibliotekarier.
 
Det ser förskräckligt ut i vårt skrå, med en könsfördelning "på golvet" på 80/20 till kvinnors fördel. Jag känner inte till den exakta procenten för könsfördelningen chefsnivå, men bland chefer i offentlig sektor generellt är fördelningen ca 55/45, till kvinnors fördel. Den här siffran räknas som jämställd enligt JämO:s direktiv, och är alltså något att imponeras av. Den ojämna könsfördelningen som dock utgör norm hos oss är de allra flesta medvetna om, och tycker också är buvärdigt - av olika anledningar. Som sammankallande för Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek, och som personligt engagerad i jämställdhetsfrågor, tar jag varje tillfälle att diskutera detta med både män och kvinnor på bibliotek. En synpunkt som delas av många män som jag har pratat med, är att de känner sig ensamma, utpekade, stigmatiserade, misstänkliggjorda, etc , på grund av att de utgör en könslig minoritet i personalgruppen. Jag har också hört åsikten från många kvinnor att de mest kvalificerade arbetsuppgifterna inte sällan går till (de mycket få) männen på arbetsplatsen, och att kön övertrumfar meriter. Självklart finns det sanning i båda påståendena, och båda realiteterna är lika beklagliga.

Min egen erfarenhet säger mig att beslutsfattare inom bibliotekssfären inte sällan stirrar sig blinda på antalet män och kvinnor. Missförstå mig rätt - självklart är antal viktigt. Vi vet alla vad kvinnodominans inom en viss yrkesgrupp leder till (statussänkning, lönesänkning, tråkig självbild inom yrket) och ett enkelt sätt att motverka det är att anställa fler män. Men ett viktigt faktum som också måste tas i beaktande är att män tillhör den privilegierade gruppen i vårt samhälle, inom nästan alla områden. Överlag innehar kvinnorna 90% av männens löner - alltså även på bibliotek, trots att antalet kvinnliga chefer är såpass högt och att det har blivit väldigt vanligt med individuell lönesättning. När det gäller långtidssjukskrivningar och deltidsarbete visar statistiken en dyster kurva för oss kvinnor. (Kvinnor utgör ungefär tre fjärdedelar av den miljon svenskar som arbetar deltid, och ca två tredjedelar av totalt ca en halv miljon heltidssjukskrivna eller förtidspensionärer.) Generellt ska vi alltså vara medvetna om att det finns stora missförhållanden inom offentlig sektor som drabbar främst kvinnor, och att det för oss biblioteksmedarbetares del innebär att en väldigt stor del av personalstyrkan är drabbad.
 
Min åsikt är att fler män på bibliotek inte löser alla problem, men det överensstämmer inte med de tendenser jag urskiljer i vårt samhälle, och inom vårt verksamhetsområde. Den rådande trenden är snarare att locka in de unga männen på kulturarenan, och framför allt inom barnkulturen. Om inte den här insatsen görs med viss varsamhet och eftertanke, och framför allt strategi, riskerar man att både kvalitet och trovärdighet fallerar. Jag efterlyser det lilla ordet Varför innan åtgärd: Varför vill vi jämna ut könsklyftan? Varför tror vi att det är viktigt att barnen träffar fler män när de kommer till biblioteket? Varför är det så många kvinnor som deltidsarbetar hos oss? etc. Utifrån dessa svar kan man sedan se om det finns mönster för hur män och kvinnor arbetar på bibliotek, och inom vilken grupp som de största missförhållandena råder. Det är för att motverka dessa missförhållanden och skapa en bättre arbetsplats för samtliga medarbetare som strategin ska utformas. 
 
Vänliga hälsningar, Sara Fältskog Eldros
Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek

 
> Date: Mon, 11 May 2009 14:00:03 +0200
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] den ljusnande framtid är vår
> To: [log in to unmask]
>
> Hej Linda,
> du har inte fått någonting om bakfoten. Tyvärr.
>
> vänligen, Nina
>
>
> > den ljusnande framtid är vår..trodde jag när jag pluggade biblioteks- och
> > informationsvetenskap för att, när jag blev klar, komma ut och möta en av
> > de
> > mer hierarkiska världarna.. En värld där tyvärr filial-/ skol- och
> > barnbibliotekarier värderas lägst vad gäller lön och status och där
> > kontakter är den bästa vägen till att få jobb. Exempelvis är det lättare
> > att
> > bli kallad på intervju om man jobbat på "rätt bibliotek" än om man jobbat
> > på
> > ett bibliotek i "ingenstans". Och jobbar man som barn, skol eller
> > filialbibliotekarie på mindre bibliotek är man uträknad direkt om man
> > exmpelvis söker jobb på något av de " flottare" biblioteken. Tyvärr!
> >
> > Likaså förvånas jag att det ofta är männen som innehar toppjobben, som
> > förste bibliotekarier, bibliotekschefer etc. Missförstå mig rätt, jag
> > tycker
> > det är oerhört bra att det finns manliga bibliotekarier, men finner det
> > anmärkningsvärt att det är männen som får toppjobben på en i övrigt
> > kvinnodominerad arbetsplats. Det motsvarande finns inte i lika stor
> > utsträckning att kvinnor får topppositioner på en mansdominerad
> > arbetsplats.
> >
> > i min enfald trodde jag att biblioteksvärlden inte skulle se ut så här!
> >
> > (Jag hoppas verkligen på kommentarer som visar mig att jag fått allt om
> > bakfoten!)
> >
> > Hälsningar Lin
> >
Inte bara e-post - Windows LiveT är mycket mer än din inkorg. Mer än bara meddelanden

Dela foton på ett smidigt sätt med Windows LiveT Photos. Dra och släpp

_______________________________________________________________
Eniro Supersök - är vad det heter