Content-Type: text/html [log in to unmask]" alt="">

Information från Svenskt visarkiv
På ett enkelt sätt kan man nu söka i Svenskt visarkivs databas på nätet

http://katalog.visarkiv.se
I databasens ca 145 000 poster kan du hitta bl a:
folkmusik
visor och ballader
folkliga visor
schlager
kupletter
jazz
rock
pop

Vårt material är särkatalogiserat på titlar och textbörjan och det innebär att andra bibliotek kan använda databasen för att hitta musik i böcker som man kanske har själv. Det går också bra att beställa material från oss som ett pdf-fjärrlån. Man kan även hitta hänvisningar till artiklar och bakgrundsinformation om visor och låtar.
Upphovsrätten
Mycket av materialet i databasen kan vi inte lämna ut direkt till allmänheten på grund av att det är upphovsrättsskyddat, men vi hänvisar till att de själva kan komma till Svenskt visarkiv och ta en kopia för privat bruk eller att de kan beställa visan via biblioteken som ett fjärrlån.
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på Svenskt visarkiv.
Mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Tel: 08-5195 5488
Besöksadress: Torsgatan 19, Stockholm
www.visarkiv.se
Öppettider: tis-fre kl. 12-16
Hälsningar Dan Lundberg, arkivchef


-- 
Statens musikbibliotek/The Music Library of Sweden	
Lena Nettelbladt	
Box 16326 (Torsgatan 19)
SE-103 26 Stockholm	
Tel:+46 (0)8 519 554 10
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.muslib.se