Hej!

Välkommen till ett nytt nummer av Tentakel där vi bland annat uppmärksammar Astronomiåret.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Mer ur innehållet:

 

Dystert för oorganisk kemi i Sverige

Oorganisk kemi är ett ämne som riskerar att försvinna i Sverige. Det menar en internationell expertpanel som utvärderat svensk forskning inom oorganisk kemi.

Bara fyra forskare fick höga betyg.

Läs mer

 

998 bitar kvar till en kvantdator

För tre år sedan drog forskare vid Chalmers igång ett projekt för att bygga en kvantdator. Nu har de fått ihop några av byggstenarna.

– Men det kommer att ta lång tid, 20, 30 år, innan det finns något man kan kalla dator, säger nanoforskaren Per Delsing.

Läs mer

 

Indikatorn som ger universiteten pengar

Vetenskapsrådet håller på att ta fram en bibliometriindikator för den konkurrensutsatta delen av basanslagen till lärosäten i forskningspropositionen.

– De nyare universiteten missgynnas systematiskt, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstad universitet.

Läs mer

 

 

DEBATT

Satsning på civil FoU ökar efterfrågan på forskarkompetens

Ett viktigt arbetssätt och instrument för att öka forskarmobiliteten är uppbyggnad och satsning på långsiktiga och internationellt starka forsknings- och innovationsmiljöer på våra lärosäten, skriver Lunds nye universitetsrektor Per Eriksson.

Läs mer

 

 

RECENSION

Darwins idé av Staffan Ulfstrand

Boken är en fantastisk guide till arternas utveckling med ett stort urval av exempel på arters olika lösningar på överlevnad och fortplantning, väl illustrerade med en varierande blandning av bilder och fotografier, skriver Margareta Eliasson.

Läs mer

 

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se