Content-Type: text/html

Påminnelse- några få platser kvar

Kollektivt lärande – framtidens  kompetensutveckling?  Heldagsseminarium i Stockholm den 27 februari.

SFIS Utbildningsnämnd bjuder in till ett heldagsseminarium om det kollaborativa lärandet och kompetensutveckling i team.

Nu tar vi ett steg vidare och ägnar en dag åt det kollektiva lärandet. 

Vi riktar oss till alla inom och utanför biblioteksvärlden som är engagerade i lärandeprocesser och personalutbildning. Dagen kommer bl a att innehålla föredrag och diskussioner om teamutveckling, ”det inre lärandet”, kunskapsöverföring, erfarenheter av utbildning i förändringsprocesser.

Föreläsare:

Otto Granberg (SU), Kerstin Hofgren, konsult (tidigare LTU),  och Dag Strömqvist ( SVT).

Program:  
Förmiddagen ägnas åt föreläsningar om arbetslivet som ett lärandecentrum  av Otto Granberg, Pedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Eftermiddagen innehåller två block med  Praktisk kompetensutveckling:

Leda lärande i grupper – Erfarenheter och praktiska lärdomar från arbetslivet

Kerstin Hofgren, konsult, LTU

 

Att förändra förändringen

Ett konkret exempel ur verkligheten från Public Service och SVT i förändring
Dag Strömqvist, SVT

Lokal: FOI, Gripen, KTH Campus,  Stockholm.  

Tid: 9:30 – 16:30. Kostnad: 2 500:-  för SFIS-medlem.  3 500:- för icke-medlem.  Det här evenemanget handlar om kollektivt lärande. Därför ger vi rabatt för medföljande kolleger (500 kr för en medföljande; 1000 kronor för den tredje medföljande; osv.)  Gäller inom samma organisation.

För detaljerat innehåll se på webben www.sfis.nu.

Kursansvariga: Ylva Fernvall och Anna Alwerud.

Anmäl Dig till evenemanget senast fredag 20 februari på:  [log in to unmask]">[log in to unmask]

Välkomna!

SFIS Utbildningsnämnd

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS

Osquars backe 25

100 44 Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan

Telefon: 08-678 23 20, 070-661 23 20

[log in to unmask]

www.sfis.nu

-----------------------------------------------