Content-Type: text/html Expertgruppen för kompetensfrågor: verksamhetsplan för 2009 och verksamhetsberättelse för 2008

Hej,

Expertgruppen för kompetensfrågor: verksamhetsplan för 2009 och verksamhetsberättelse för 2008 finns nu tillgängliga på http://kb.se/dokument/Bibliotek/referensgrupper/kompetensfragor/verksamhetsplan_2009.pdf resp. http://kb.se/dokument/Bibliotek/referensgrupper/kompetensfragor/verksamhetsberattelse_2008.pdf.

Mer om Expertgruppen finns på http://kb.se/bibliotek/referensgrupper/expertgruppen-kompetensfragor/.

Varma hälsningar

Karl Isaksson


Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för Nationell samverkan

Enheten för samordning och utveckling

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 41, 2 tr, Stockholm
Telefon: 08 463 41 66
Fax: 08 463 42 74
Mobil: 073 917 24 62
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se