Content-Type: text/html

Till alla deltagare vid seminariet Dewey- let's do it 5 februari, och alla andra intresserade.

Powerpintpresentationer och annan dokumentation från seminariet finns nu tillgängliga på http://www.kb.se/aktuellt/kurser-konferenser/konferens-seminarier/Seminarium-om-Dewey-och-andra-framtidsfragor/

 

Hälsningar Magdalena Svanberg