Content-Type: text/html Datorn i utbildningen 2008:6 skriver mycket om marknadsföring av skolor. Se också http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=385&A=47772&FileID=171997&NAME=Marknadsf%F6ring+av+gymnasieutbildning.pdf och http://www.skolmarknad.info
 
                                                               Hälsningar
                                                               Ingrid Bergenudd


Ingrid Bergenudd
Bibliotekarie
Kärrtorps gymnasium
Box 6084
121 06 Johanneshov
Tel. 08-508 32 525> Date: Thu, 12 Feb 2009 11:12:09 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] Böcker om marknadsföring av skolor
> To: [log in to unmask]
>
> Jag har fått en fråga om böcker om marknadsföring av skolor. Det ska gälla både grundskola och gymnasieskola. Jag hittar väldigt lite och eftersöker därför tips.
>
> Hälsar
> Victoria Lovsten
> Eslövs bibliotek
> ###########################################
>
> This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
> For more information, connect to http://www.f-secure.com/


Hitta bästa boräntan! MSN Privatekonomi