Content-Type: text/html

textflöden

– en seminarieserie på KB under 2009

 

 

Boken – den sista analoga bastionen är under attack och har under det senaste decenniet död­förklarats flera gånger. Men den digitala ut­vecklingen tyder snarare på ökad mångfald, diversifiering och anpassning av nya vägar som texter tar. Om rörliga bokstavstyper var den komponent som bok­tryckarkonsten en gång vilade på, förefaller det som om ett slags snarlika delbara datamoduler kommer att ut­göra grunden för framtidens informations­landskap. Under 2008 har Amazon sålt upp­emot en halvmiljon Kindle – den e-läsare som VDn Jeff Bezos hoppas skall bli ”the iPod of books”. Att denna e-läsare bara kan lagra 200 böcker är ovidkommande; poängen med Kindle är dess in­byggda 3G-modem vilket på nolltid kan ladda hem vilken bok som helst från Amazons moln av bi­nära böcker. ”To have every book that has ever been in print available in less than 60 seconds”, är den modesta visionen för denna manick; en bjärt kontrast mot den fysiska bokens förutsättningar.

 

 

I takt med att våra medier konvergerar har vi snart bara en enda gemensam medial plattform – vare sig det gäller böcker, press, radio, tv eller film. Allt befinner sig online i det nya digitala molnet och drivs av samma slags webbaserade maskin. Med seminarieserien ”Textflöden” avser KB att under 2009 försöka skissera konturerna av nuvarande förändringar genom att belysa ett antal fråge­ställningar:

 

  • Hur ser bok- och mediebranschen på framtiden?
  • Hur kan man specificera förståelsen av ”det digitala”?
  • Hur påverkas begrepp som ”autenticitet” och ”original”?
  • Hur påverkas definitionen av kulturarv?
  • Vad innebär begreppet ”kvalitet” i binära sammanhang?
  • Leder digitaliseringen inom ABM–sektorn till förändrade perspektiv på de fysiska samlingarna?

 

 

Mediala trender i praktik & teori

Måndagen den 23 mars, kl. 14.00

 

Vad var Internet? Medieformer, textformer, läsformer.

Johan Svedjedal, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

Nya beteenden, nya mediemarknader och nya teknologier.

Sara Öhrvall, Bonnier Research & Development

Mobil läsning på e-papper

Stig Nordqvist, IFRA – Empowering the News Publishing Industry

Medial cirkulation

Pelle Snickars, Avdelningen för forskningsverksamhet, Kungl. biblioteket

 

Anmälan om deltagande senast 19/3

 

 

Från massdigitalisering till digitala franska band

Torsdagen den16 april, kl. 14.00   

 

Det virtuella kulturarvet och det materiella. Om digitalisering och autenticitet.

Lars Björk, Avdelningen för forskningsverksamhet, Kungl. biblioteket

Leka bok. Kodexsimulationer och litteraturens materialitet.

Kristina Lundblad, Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds Universitet

Genrer, från papper till digitala medier.

Jussi Karlgren, Swedish Institute of Computer Science (SICS)

Bokslukare och bladvändare. Om text och hypertext i olika medier.

Anna Gunder, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

 

Anmälan om deltagande senast 14/4

 

 

Plattformar och binära flöden

Torsdagen den 7 maj, kl. 14.00

Program meddelas senare                             

 

 

Seminarieserien är kostnadsfri och äger rum i Kungl. bibliotekets hörsal. Varje tillfälle avslutas med en eftersits och fortsatta diskussioner för dem som är intresserade.

För att kunna beräkna tilltugg ser vi gärna att du anmäler ditt deltagande till Isabelle Midy, avd. för forsknings­verksamhet, e-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]. För datum för senaste anmälan se ovan.

 

Välkomna!

 

Med vänlig hälsning

 

Isabelle

-------------------------------------------

Isabelle Midy

Forskningssamordnare

Avdelningen för forskningsverksamhet

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Humlegården, Stockholm

Telefon: 08 463 41 75

Fax: 08 463 40 04

Mobil: 073 917 33 57

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

www.kb.se  

P Please consider the environment before printing this e-mail.