Content-Type: text/html

Jag kommer att vara borta från kontoret fr.o.m. 2009-02-09 och kommer inte tillbaka förrän 2009-02-16.

I am out of office and will return 16/2/2009