Content-Type: text/html

Inbjudan till utbildningsdagar kring dokumentationsarbete inom kulturarvet
--------------------------------------------------------------------------

 

Bifogat finner du en folder och en länk till METAs serie av utbildningsseminarier i vår. Seminarierna belyser några aktuella och viktiga områden inom museernas dokumentationsarbete. Huvudattraktioner är europeiska experter med stort kunnande och tillsammans med svenska kollegor sätter vi de nya kunskaperna i ett nordiskt perspektiv.

http://meta.se/resources/library/pdf/metasem_folder_vt09.pdf

http://meta.se/seminar/

Seminarierna riktar sig till all personal med dokumentationsarbete som syssla, men kanske framför allt de som ansvarar för samlingarnas kunskapsmassor och de som har koppling till databaser, informationssystem och denna förmedling. Även personal vid bibliotek och arkiv bör vara kunniga inom detta område.

 


Om du finner något av detta intressant och vill veta mer står jag gärna till förfogande med svar eller vidare diskussion.

 

Anmälan till seminarierna sker på webbplatsen.

Välkommen

 


Hans Rengman


 


 


 
*************** META - seminarier våren 2009 *****************
* META - Kunskap om kunskap                     Hans Rengman *
*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*
* meta.se/seminar                               [log in to unmask]">[log in to unmask] *
************** Dokumentation inom kulturarvet ****************