Content-Type: text/html

Stockholms universitetsbiblioteks intranät har re-designats i Sharepoint. Om någon är intresserad berättar vi gärna mer!

Kontakta Katarina Ingemarsson, projektledare, IT-avdelningen [log in to unmask]">[log in to unmask]u.se

 

Hälsningar

 

Eva Enarson
Informationsansvarig
Stockholms universitetsbibliotek