Content-Type: text/html

[log in to unmask]" alt="Kvinnor och fred" v:shapes="_x0000_i1025" height="150" width="150">

KVINNOR OCH FRED– ny portal

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/fred

Sedan slutet av 1800-talet har kvinnor organiserat sig i särskilda fredsföreningar, både internationellt och nationellt.
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek lanserar nu en portal om svenska kvinnors arbete för fred. Den innehåller en nyskriven historik, som redogör för kvinnornas engagemang för freden. Tonvikten i portalen ligger på slutet av 1800-talet fram till Andra världskriget.
Framträdande kvinnor porträtteras i avdelningen Biografier. Under Organisationer och Internationellt samarbete presenteras svenska och utländska fredsorganisationer. Här finns källmaterial från t.ex. Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet liksom från internationella fredskongresser att läsa i fulltext. Årtalslistan innehåller viktiga årtal i fredsarbetets historia. Fotografier är en databas som utöver foton även innehåller vykort, som användes i fredsarbetet.

Portalen är ett led i vårt arbete med att beskriva den svenska kvinnorörelsens historia. Tidigare finns ”Kärlek, makt och systerskap”, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/, om 1960- och 1970-talens kvinnorörelse, ”Kvinnors kamp för rösträtt”, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt och ”Kvinnors kamp för kunskap”, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/. Alla våra portaler bygger på material som finns i Kvinnohistoriska samlingarna.
Vi tror att webbplatsen kommer att bli till stor nytta för studerande och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och för alla som är intresserade av kvinnohistoria.
Historiken har skrivits av Irene Andersson, fil.dr. i historia. Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid Kvinnohistoriska samlingarna.

Vi har nu också samlat alla våra historiska resurser under den gemensamma ingångssidan Svensk kvinnohistoria, http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/historia/ Här hittar man länkar till bilddatabas, handskrifter, tidskrifter, årtalslistor och de kvinnohistoriska portalerna.

Berith Backlund, tel. 031-786 17 59,
e-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Anna Sjödahl Hayman, tel. 031-786 61 80,
e-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

 

 

 

-- 
*********************************************
Berith Backlund
Göteborgs universitetsbibliotek 
Kvinnohistoriska samlingarna 
http://www.ub.gu.se/samlingar/kvinn/
Box 222 
405 30 Göteborg
Tel. 031-786 17 59
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]