Content-Type: text/html
Södertörns högskolebibliotek söker en bibliotekarie som vill arbeta med att katalogisera äldre dissertationer - de flesta skrivna på latin. Se annons

http://webappl.web.sh.se/C1256C9300764E8F/0/90B1EAD3C1C7334AC12574F60035D89F

Louise Brunes
bibliotekschef
Södertörns högskola