Content-Type: text/html Hej, det är inte första gången som frågan kommit upp. Orsaken är den dåliga statusen. Den skapar vi själva faktiskt. Om vi ska klara att höja statusen på bibliotekariens profession krävs att vi dels visar framfötterna ännu mer, dels blir mindre introverta, dels vågar erkänna och motarbeta den obalans gendermässigt som råder i yrket. DIK har jobbat med frågan utan större framgång. Men att byta identitet har, precis som Tove påpekar, tyvärr inte varit framgångsrik. Det handlar om image, om självförtroende, om att lyfta oss själva till den nivå i andras ögon som vi är värda. Att byta rubrik på samma vara känns något fel. Tack Tove, en intressant debatt som borde vara lika länge som vi är underskattade. Uno
> Date: Tue, 25 Nov 2008 09:18:54 +0100
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] Bibliotekarie, informationsspecialist eller informatiker?
> To: [log in to unmask]
>
> Vad är det för fel med Bibliotekarie??
> Fick städerskan högre status när hon blev lokalvårdare?
> Uppenbarligen inte eftersom man fick ändra igen, till hygientekniker.
> Att hålla på och trixa med olika titlar för att höja statusern skapar
> bara förvirring och missförstånd.
> Mvh
> Tove K. i Örebro
>
>
> Jonsson, Ann Kristine skrev:
> >
> > Hej!
> >
> >
> >
> > Vi bibliotekarier på Socialstyrelsen diskuterar huruvida vi ska
> > fortsätta kalla oss /bibliotekarier/ eller om någon annan titel bättre
> > beskriver våra arbetsuppgifter.
> >
> >
> >
> > Vi önskar därför att komma i kontakt med andra i branschen som
> > huvudsakligen arbetar med informationssökning, men som har en annan
> > titel än /bibliotekarie /(tex informationsspecialist, informatiker),
> > alternativt sådana som har funderingar på att byta titel. Hur har
> > resonemangen gått hos er? Varför har man bytt titel, och har
> > titelbytet gett önskad effekt?
> >
> >
> >
> > Vi tar tacksamt emot era synpunkter och resonemang, gärna till vår
> > e-postadress [log in to unmask]
> > <mailto:[log in to unmask]>
> >
> >
> >
> > Med vänliga hälsningar
> >
> > Socialstyrelsens bibliotekarier/Ann Kristine, Hanna och Edith
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
> --
> Tove Kjellander
> Bibliotekarie
> Örebro universitetsbibliotek
> 701 82 Örebro
> Sweden
> Telefon 019-303564
> Mobil 0708-277314


Kolla på video med dina Messenger-polare! Messenger TV