Content-Type: text/html

Hej!

 

Vi bibliotekarier på Socialstyrelsen diskuterar huruvida vi ska fortsätta kalla oss bibliotekarier eller om någon annan titel bättre beskriver våra arbetsuppgifter.

 

Vi önskar därför att komma i kontakt med andra i branschen som huvudsakligen arbetar med informationssökning, men som har en annan titel än bibliotekarie (tex informationsspecialist, informatiker), alternativt sådana som har funderingar på att byta titel. Hur har resonemangen gått hos er? Varför har man bytt titel, och har titelbytet gett önskad effekt?

 

Vi tar tacksamt emot era synpunkter och resonemang, gärna till vår e-postadress [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]e

 

Med vänliga hälsningar

Socialstyrelsens bibliotekarier/Ann Kristine, Hanna och Edith