Content-Type: text/html

Navelskåderi istället för ideologi?

Göteborgs Posten beklagade häromdagen att Christer Hermansson tagit av sig läderbrallorna. Tidningen tror att det innebär att biblioteksdebatten därmed är död, som om den suttit i byxona!. Tänkte då snabbt tala om för GP att visst finns det en vital kreativ biblioteksdebatt. Men eftertankens kranka blekhet hann ifatt, för var är debatten? På BIBLIST! Nej, det vore förödande för det stora förtroende som biblioteken enligt även senaste SOM-undersökningen har, om media torgförde vad som sker på BIBLIST just nu!
Snacka om navelskåderi, om man nu som bibliotekarie får visa naveln? Månne även manliga bibliotekarier få exponera livets lilla knapp eller förbjuder det på biblioteken , enligt somliga, rådande matriarkatet detta?
Ska genus diskuteras på BIBLIST, så lyft diskussionen till att handla om verksamheten, inte personliga tillkortakommanden!
Men viktigare vore att analysera och föra en kreativ debatt om det faktum att det är bland lågutbildade som folkbibliotekens minsknig av lån och besök är störst enligt SOM-undersökningen! Vilket innebär att risken är stor att folkbiblioteken bidrar till ökande klyftor!
Ingrid Atlestam