Content-Type: text/html

U-nytt från Vetenskapsrådet

Ur innehållet:

Ledare

Årets bidragsbeslut

Information om kommande utlysningar

Rapporter från seminarier och konferenser

Nya publikationer

 

Trevlig helgläsning!

 

http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/nyhetsbrev/nyhetsbrev/utbildningsvetenskap/u/unyttfranvetenskapsradetnr62008.5.427cb4d511c4bb6e386800019813.html

 

____________________________

Katarina Pettersson Brdarski

Informationsansvarig, utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet

Klarabergsviadukten 82

103 78 Stockholm

08-546 44 238

[log in to unmask]">[log in to unmask]