Content-Type: text/html Information ang Fjärrlån till Kumlaanstalten

Hej!

Denna information berör säkerligen endast ett fåtal på BIBLIST, men med tanke på att det är stor chans att nå så många som möjligt hoppas jag övriga har överseende med att jag skickar ut detta via denna lista.

Sedan årsskiftet 2007/2008 driver Kriminalvården Anstalten Kumla egen biblioteksverksamhet (librisigel: KUAN) och köper inte längre tjänsten via Kumla kommunbibliotek (librissigel KUML). Således lånar vi även in eventuella fjärrlån via LIBRIS själva direkt till biblioteket på anstalten. Då det vid ett flertal tillfällen hänt att böcker skickats till kommunbiblioteket i Kumla  istället för till oss vill jag bara i all vänlighet uppmärksamma fjärrlåneansvariga ute på biblioteken på att eventuella inlån skickas till rätt adress (och även lånas ut på rätt bibliotek - så att t ex även påminnelser kommer till rätt bibliotek).

Med vänliga hälsningar
Trevlig helg!

Lotta Hjelting, bibliotekarie
Kriminalvården Anstalten Kumla
Viagatan 4
692 81 Kumla
019-767 38 66
[log in to unmask]