Content-Type: text/html

 

Astrid Lindgren - Internationality and Intermediality

 

Vi vill lyfta fram den unika möjlighet att fördjupa sig i Astrid Lindgrens författarskap och liv som erbjuds den 18-21 september, då
Växjö universitet är värd för en i hög grad internationell konferens.
Deltagare från Sverige samlas då tillsammans med deltagare
från ett flertal europeiska länder samt från USA, Indien och Korea kring
temat "Astrid Lindgren: Internationality and Intermediality". Som
avslutning på konferensen planeras en exkursion till Vimmerby söndagen
den 21 september.

Du är inbjuden att lyssna på
föredragen och delta i den avslutande exkursionen till bl.a. Astrid
Lindgrens barndomshem Näs och Astrid Lindgrens värld (med kort
musikalisk föreställning). Keynote speakers är Maria Nikolajeva,
Cambridge, Eva-Maria Metcalf, University of Mississippi och Boel Westin,
Stockholm. Programmet för utflykten finns på konferensens hemsida nedan
där du också registrerar ditt deltagande. Kostnaden för resan är 300 SEK
som betalas på plats, medan det är kostnadsfritt att lyssna på föredragen. Enbart de som också deltar i luncher och banketten betalar konferensavgiften på 1200 SEK som alltså täcker dessa kostnader.

Vi ber dock alla som vill lyssna och/eller följa med på exkursionen att
registrera sig senast på fredag den 5 september på
http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/LindgrenIntermediality/registration/index.xml

Konferenshemsida:
http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/LindgrenIntermediality/

Med  vänliga hälsningar,
Astrid Surmatz och Bettina Kümmerling-Meibauer, nuvarande och kommande
gästprofessor till Astrid Lindgrens minne samt konferenskommittén genom
Angela Marx Åberg