Content-Type: text/html Självklart, mena två svar handlar om det - att var där våra kunder finns. Ständigt föränderliga utan att tappa vår kärna! Uno


Date: Wed, 10 Sep 2008 10:58:55 +0200
From: [log in to unmask]G
Subject: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???
To: [log in to unmask]

Nja......inte skyllda jag den vikande statistiken på bibliotekslagen (även om man sannerligen kan ha synpunkter på den). Det jag gav uttryck för var att jag tillhör dem som menar att biblioteken, från nationell nivå, har otydligt och bristfälligt formulerat och förankrat uppdrag. Likaså saknas gemensamt diskuterade och formulerade strategier som bl a kunde stödja biblioteken i arbetet med att ta sig an bl a de utmaningar och omprövningar som du tar upp.

Vare sig jag eller organisationerna som står bakom den åtta punkterna för en nationell bibliotekspolitik ropar i huvudsak efter mer resurser. Däremot finns en övertygelse om att det går att öka effektiviteten i resursutnyttjandet just genom tydliga uppdrag, genomtänkta strategier, ökad samverkan och mer samarbete. Det är här en nationell bibliotekspolitik kan göra verklig skillnad. Och i den vevan bör man också se över bibliotekslagen för att göra den till ett mer användbart verktyg för biblioteksverksamheten och dess utveckling.

Niclas Lindberg
Generalsekreterare
Svensk Biblioteksförening
Mobil: 070-660 80 77
Besök: World Trade Center, Stockholm
Adress:Box 70380, 107 24  STOCKHOLM
http://www.biblioteksforeningen.org
http://www.librarylovers.seDen 2008-09-10 10.22, skrev "Birgitta Vinnå" <[log in to unmask]" target=_blank>birgit[log in to unmask]>:


Felciterad eller inte - det jag reagerar på är att han (?) skyller vikande besöks- och utlåningssiffror på att bibliotekslagen är luddig.
Även om målsättningar, nationella och lokala, är viktiga incitament för en bra verksamhet, så är det inte hela lösningen. Vi borde även inta en mer självkritisk och omprövande hållning till verksamheten och inte bara prata om ökad styrning och mer resurser så fort problemen visar sig.
Vi ser och diskuterar förändringar i media- och informationslandskapet och hur människor anpassar sig efter detta. Vi ser hur människors livsmönster förändras. Men handen på hjärtat;  hur möter vi på biblioteken dessa förändringar? Våra bibliotek (de flesta) är fortfarande lokaler där 85% av ytan upptas av bokhyllor, medier som inte är textbaserade står ihopträngda i något hörn, medarbetare sitter bakom diskar och inväntar besökarna. (Jag vet att jag överdriver en aning nu)
Det kanske inte är detta presumtiva biblioteksbesökare har behov av i dag. Kan det vara så, att biblioteken allt mindre svarar mot människors behov och önskningar, som gör att verksamheten backar? Och beror det på en luddig nationell bibliotekspolitik, på lokala målsättningar eller på oss som arbetar i verksamheten - eller en kombination av dessa?
 
Hälsningar
 
 
 
 
Birgitta Vinnå

Bibliotekschef
Järfälla kommun
 
Väpnarstråket, 177 30 Järfälla
Tel: 08-580 291 65
Mobil: 073-917 32 71
 
[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]


>>> 2008-09-09 kl. 16:06, i meddelandet <[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]>, skrev Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]" target=_blank>anna-st[log in to unmask]>:
Hur tydliga uppdragen är kan kanske diskuteras. Det som man väl främst saknar idag är bibliotekspolitik på nationell, och ofta på lokal, nivå. Kan det inte vara det som Niclas Lindberg egentligen åsyftar? Och allt som skrivs i media är förstås inte sant.

Vänliga hälsningar Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm


>>> "Johansson, Ulrika" <[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]> 2008-09-09 15:36:38 >>>
Ja vad ska man säga? Jag undrar också vartåt cykelfärden lutar? Det känns sorgligt att Niclas Lindberg inte har bättre koll på hur biblioteken ser ut eller jobbar idag tycker jag! Någon borde sannerligen upplysa honom!

Vänliga hälsningar
Ulrika Johansson
Vårby bibliotek
tel: 08-535 35787

P  Please consider the environment before printing this e-mail.________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]] För Christer Hermansson
Skickat: den 9 september 2008 11:56
Till: [log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???Jag får verkligen hoppas att Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening, var felciterad i SvD igår:

Biblioteken har inget tydligt uppdrag. Som det är idag kan varje bibliotek i princip uppfinna sitt eget hjul och sedan rulla iväg åt vilket håll det vill.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1683139.svdFör om han verkligen sagt detta så är han ute och cyklar. Vart ska han?Som kulturchef, och även biblioteks- och musiechef, så har jag ett tydligt uppdrag för biblioteket i Strängnäs.

Vi har en antagen biblioteksplan (som varje kommun enligt bibliotekslagen ska ha) som vi arbetar utifrån.Grunden för all biblioteksverksamhet  finns förstås också bibliotekslagen:

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htmSedan utarbetar vi varje år en Mål och budget där verksamhetsmål preciseras, följs upp och utvärderas och beslutas av politikerna i kulturnämnden.

Dessutom finns det en treårig Strategisk plan för alla verksamheter i kommunen.Det här gäller förstås alla biblioteksverksamheter som är politiskt styrda: ett tydligt uppdrag finns.

Det vore verkligen på sin plats att Niclas Lindberg förklarar vad han menar.Eller biblistanvändarna kanske håller med honom att biblioteken saknar tydliga uppdrag?

mvh

Christer Hermansson

------------------

Christer Hermansson

Kulturchef

Strängnäs kommun

Eskilstunavägen 2

645 80 Strängnäs

Tfn 0152-29661

Mobil 0708-429201

[log in to unmask]" target=_blank>[log in to unmask]