Content-Type: text/html
 
Felciterad eller inte - det jag reagerar på är att han (?) skyller vikande besöks- och utlåningssiffror på att bibliotekslagen är luddig.
Även om målsättningar, nationella och lokala, är viktiga incitament för en bra verksamhet, så är det inte hela lösningen. Vi borde även inta en mer självkritisk och omprövande hållning till verksamheten och inte bara prata om ökad styrning och mer resurser så fort problemen visar sig.
Vi ser och diskuterar förändringar i media- och informationslandskapet och hur människor anpassar sig efter detta. Vi ser hur människors livsmönster förändras. Men handen på hjärtat;  hur möter vi på biblioteken dessa förändringar? Våra bibliotek (de flesta) är fortfarande lokaler där 85% av ytan upptas av bokhyllor, medier som inte är textbaserade står ihopträngda i något hörn, medarbetare sitter bakom diskar och inväntar besökarna. (Jag vet att jag överdriver en aning nu)
Det kanske inte är detta presumtiva biblioteksbesökare har behov av i dag. Kan det vara så, att biblioteken allt mindre svarar mot människors behov och önskningar, som gör att verksamheten backar? Och beror det på en luddig nationell bibliotekspolitik, på lokala målsättningar eller på oss som arbetar i verksamheten - eller en kombination av dessa?
 
Hälsningar
 
 
 
 
Birgitta Vinnå
 
Bibliotekschef
Järfälla kommun
 
Väpnarstråket, 177 30 Järfälla
Tel: 08-580 291 65
Mobil: 073-917 32 71
 
[log in to unmask]">[log in to unmask]se


>>> 2008-09-09 kl. 16:06, i meddelandet <[log in to unmask]>, skrev Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>:
Hur tydliga uppdragen är kan kanske diskuteras. Det som man väl främst saknar idag är bibliotekspolitik på nationell, och ofta på lokal, nivå. Kan det inte vara det som Niclas Lindberg egentligen åsyftar? Och allt som skrivs i media är förstås inte sant.

Vänliga hälsningar Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm


>>> "Johansson, Ulrika" <[log in to unmask]> 2008-09-09 15:36:38 >>>
Ja vad ska man säga? Jag undrar också vartåt cykelfärden lutar? Det känns sorgligt att Niclas Lindberg inte har bättre koll på hur biblioteken ser ut eller jobbar idag tycker jag! Någon borde sannerligen upplysa honom!

Vänliga hälsningar
Ulrika Johansson
Vårby bibliotek
tel: 08-535 35787

P  Please consider the environment before printing this e-mail.________________________________

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Christer Hermansson
Skickat: den 9 september 2008 11:56
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???Jag får verkligen hoppas att Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening, var felciterad i SvD igår:

Biblioteken har inget tydligt uppdrag. Som det är idag kan varje bibliotek i princip uppfinna sitt eget hjul och sedan rulla iväg åt vilket håll det vill.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1683139.svdFör om han verkligen sagt detta så är han ute och cyklar. Vart ska han?Som kulturchef, och även biblioteks- och musiechef, så har jag ett tydligt uppdrag för biblioteket i Strängnäs.

Vi har en antagen biblioteksplan (som varje kommun enligt bibliotekslagen ska ha) som vi arbetar utifrån.Grunden för all biblioteksverksamhet  finns förstås också bibliotekslagen:

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htmSedan utarbetar vi varje år en Mål och budget där verksamhetsmål preciseras, följs upp och utvärderas och beslutas av politikerna i kulturnämnden.

Dessutom finns det en treårig Strategisk plan för alla verksamheter i kommunen.Det här gäller förstås alla biblioteksverksamheter som är politiskt styrda: ett tydligt uppdrag finns.

Det vore verkligen på sin plats att Niclas Lindberg förklarar vad han menar.Eller biblistanvändarna kanske håller med honom att biblioteken saknar tydliga uppdrag?

mvh

Christer Hermansson

------------------

Christer Hermansson

Kulturchef

Strängnäs kommun

Eskilstunavägen 2

645 80 Strängnäs

Tfn 0152-29661

Mobil 0708-429201

chri[log in to unmask]