Content-Type: text/html
Jag reagerade precis som du Christer! Men utgår från att han är felciterad. Det är väl mer regel än undantag när det gäller pressen, eller hur?

Med vänliga hälsningar

Marie Holmqvist
Bibliotekschef
Salem bibliotek

08 - 532 599 12, 070 - 723 94 10, fax 08 - 532 599 14
[log in to unmask]
salem.se/bibliotek
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]]För Christer Hermansson
Skickat: den 9 september 2008 11:56
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Saknar biblioteken ett tydligt uppdrag???

Jag får verkligen hoppas att Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening, var felciterad i SvD igår:

Biblioteken har inget tydligt uppdrag. Som det är idag kan varje bibliotek i princip uppfinna sitt eget hjul och sedan rulla iväg åt vilket håll det vill.

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1683139.svd

 

För om han verkligen sagt detta så är han ute och cyklar. Vart ska han?

 

Som kulturchef, och även biblioteks- och musiechef, så har jag ett tydligt uppdrag för biblioteket i Strängnäs.

Vi har en antagen biblioteksplan (som varje kommun enligt bibliotekslagen ska ha) som vi arbetar utifrån.

 

Grunden för all biblioteksverksamhet  finns förstås också bibliotekslagen:

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19961596.htm

 

Sedan utarbetar vi varje år en Mål och budget där verksamhetsmål preciseras, följs upp och utvärderas och beslutas av politikerna i kulturnämnden.

Dessutom finns det en treårig Strategisk plan för alla verksamheter i kommunen.

 

Det här gäller förstås alla biblioteksverksamheter som är politiskt styrda: ett tydligt uppdrag finns.

Det vore verkligen på sin plats att Niclas Lindberg förklarar vad han menar.

 

Eller biblistanvändarna kanske håller med honom att biblioteken saknar tydliga uppdrag?

 

 

mvh

Christer Hermansson

------------------

Christer Hermansson

Kulturchef

Strängnäs kommun

Eskilstunavägen 2

645 80 Strängnäs

Tfn 0152-29661

Mobil 0708-429201

[log in to unmask]