Content-Type: text/html

2008-08-21

Enhetschef för stadsdelsbiblioteken
UVB 08-5-11

Uppsala stadsbibliotek

Uppsala produktion vård och bildning

2008-08-21

Enhetschef för stadsbiblioteket
UVB 08-5 12

Uppsala stadsbibliotek

Uppsala produktion vård och bildning

2008-08-21

IT-ansvarig
UVB 08-5-13

Uppsala stadsbibliotek

Uppsala produktion vård och bildning

2008-08-21

Bibliotekarie, platsansvarig
UVB 08-5-14

Brantingsbiblioteket

Uppsala produktion vård och bildning

2008-08-21

Bibliotekarie, platsansvarig
UVB 08-5-15

Gottsundabiblioteket

Uppsala produktion vård och bildning

 

Läs mer: http://uppsala.powerinit.com/Data/jp/Public/Search.aspx

 

Mikael Weiss

Bibliotekarie/Informationsansvarig

[log in to unmask]" align=baseline>
____________________________

Uppsala stadsbibliotek
Svartbäcksgatan 17
753 75 Uppsala
Tel: 018-727 17 92
Fax: 018-727 06 40
E-post:
mikael.weiss@uppsala.se