Content-Type: text/html
Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 51,1 miljoner kronor under 2009
 
Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 51,1 miljoner kronor under 2009. Samtidigt överför regeringen 8,2 miljoner kronor från Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, (som läggs ned 1 okt 2008) till folkbildningsanslaget, för viss verksamhet som genomfördes av nämnda myndighet.
Folkbildningsanslaget föreslås därmed att uppgå till drygt 3,1 miljarder kr (3 166 290 000 kronor) för 2009. Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats:

http://www.folkbildning.se/cmpage.aspx?CMPAGE_ID=398&url=http://www.fbr.folkbildning.net/FBR%20Informerar/I076C0C0B
 
Bästa hälsningar
Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning på bibliotekens tjänster på nätet
Redaktör för ostgotabibliotek.se

E-post: [log in to unmask]
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18

Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)

Länsbibliotekets hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se
Östgötabibliotek: www.ostgotabibliotek.se