Content-Type: text/html Grattis Hellman! Det är nog så att möten live måste till för att skapa liv i det digitala. Och tvärtom, naturligtvis. I övrigt tror jag att det finns fler listor och spaces än frågor och problem. Dessutom hänger allt samman; att endast diskutera digitala ting utan att se helheten blir på sikt också fel. Men grattis för att ni fått liv i er lista! Uno

> Date: Tue, 23 Sep 2008 11:15:46 +0200
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Nätverkslistorna?
> To: [log in to unmask]
>
> Hej Marcus!
>
> Biblioteksföreningens nätverk för digitala bibliotekstjänster är i allra högsta grad levande - även om det inte har avspelaglats på listan! Nätverket föddes för ett år sen, har varit halvdött, men återuppstod med kött och blod vid nätverksträffen i Stockholm 12 september i år.
>
> Vi var drygt 20 personer som träffades för att diskutera vad vi ska ha nätverket till, vilka frågor vi ska samlas kring och hur vi ska arbeta fortsättningsvis. Det kändes livgivande, och det fanns en vilja hos deltagarna att det ska bli ett nätverk med substans.
>
> Vi listade flera frågor som nätverket vill samlas kring, utsåg en mindre arbetsgrupp och diskuterade även vilket forum diskussionerna ska föras i framöver, det fanns förslag att sätta upp en digital mötesplats, också för att de då skulle bli mer tydligt vilka som är med i nätverket. Inom kort kommer minnesanteckningar från första träffen att skickas ut på listan, och det blir också på listan som nätverket möts framöver tills något annat är beslutat.
>
> Så välkommen in på listan/nätverket! Det gäller förstås alla som har intresse av dessa frågor! Eftersom det är biblioteksföreningens nätverk så måste man vara enskild medlem i föreningen för att gå med i listan. Adressen till listan finns här:
>
>
> http://list.biblioteksforeningen.org/mailman/listinfo/nv.digitala
>
> Bästa hälsningar
> Birgitta
>
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> Birgitta Hellman Magnusson
> Bibliotekskonsulent med inriktning på bibliotekens tjänster på nätet
> Redaktör för ostgotabibliotek.se
>
> E-post: bi[log in to unmask]
> Tel: 013-25 56 64
> Mobil: 070-560 16 80
> Fax: 013-13 26 18
>
> Länsbibliotek Östergötland
> Box 1791
> 581 17 LINKÖPING
> Besöksadress:
> Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
>
> Länsbibliotekets hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se
> Östgötabibliotek: www.ostgotabibliotek.se
>
>
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Marcus Westlind
> Skickat: den 23 september 2008 09:56
> Till: [log in to unmask]
> Ämne: [BIBLIST] Nätverkslistorna?
>
> Hej!
> När jag upptäckte att Svensk biblioteksförening hade en nätverkslista
> för digitala bibliotekstjänster blev jag genast intresserad av att gå
> med, men upptäckte att den i det närmaste var död när jag gick till
> listans arkiv. En snabb koll av de andra nätverkens listarkiv visade
> samma dystra statistik. Endas ett fåtal inlägg återfinns i arkiven och
> de handlar nästan uteslutande om stundande nätverksträffar. Jag hoppas
> att debatten och erfarenhetsutbytet blomstrar på nätverksträffarna för på
> listorna verkar de vara i det närmaste stiltje. Kanske finns det något
> annan bättre form än listorna för att få fart på diskussionen? För
> frågor för diskussion lär det väl finnas?
>
> Mvh
> Marcus (som kanske själv borde ha startat en diskussion på en
> nätverkslista :-) )
>
>
> Marcus Westlind
> Bibliotekarie; katalogisering, talboksredigering
> TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket
> The Swedish Library of Talking Books and Braille