Content-Type: text/html

Tillåt mig tipsa om Stefan Jonheimers artikel "Vägar till den äldre svenska skogslitteraturen - en kommenterad bibliografi om bibliografier" i Skogshistorisk tidskrift 1994 (s. 48-72). Finns i fulltext här (vilket dock ej framgår i LIBRIS): http://www.skogshistoria.nu/skannat/1994/S%20Jonheimer.pdf

 

Den efterfrågade artikeln om kåda från 1830 bör rimligtvis finnas förtecknad i någon av de bibliografier som listas där.

(Och något av våra skogliga bibliotek får nu gärna rycka in här till Evas hjälp…)

 

Carl-Henrik Berg

Strängnäs bibliotek

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Eva Rengman
Skickat: den 22 september 2008 08:52
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Skogen

 

Söker en artikel, "Beskrifning om tall- och grankådans användande". Stockholm 1830

Vilhelm  Ekman refererar till den i sin artikel : "Tallvirkets impregnering genom stammens barkning å rot" i Skogsvårdsföreningens tidskrift / utgifven af Föreningen för skogsvård, Stockholm 1903

 

Författare anges inte.

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Eva Rengman

Orusts kommunbibliotek

Box 84

473 23 Henån

[log in to unmask]">[log in to unmask]

Tel: 0304-334372

Fax: 0304-30487