Content-Type: text/html

… att anmäla dig till den 11:e årliga medicinska bibliotekskonferensen ”Det mångsidiga biblioteket” den 6 oktober?

 

Sista anmälningsdag är den 29 september, och du hittar program samt anmälningsformulär här: http://kib.ki.se/kibkonferens/2008/

 

Välkommen!

 

Lotta Haglund

 

********************************************************************

Lotta Haglund, BA, MLIS

Informationschef / Head of Information and Public Relations

Karolinska Institutet

Universitetsbiblioteket / University Library

Box 200 (Berzelius väg 7B)

S-171 77 Stockholm, Sweden

+46 8 524 84 108

[log in to unmask]">[log in to unmask]

http://ki.se/ub

 

Karolinska Institutet University Library welcomes you to the 5th Evidence Based Library and Information Practice Conference, June 29th – July 3rd 2009, in Stockholm, Sweden. For more information please visit http://eblip5.kib.ki.se