Content-Type: text/html

Waller on the Web – Learned Letters of Five Centuries

 

Uppsala universitetsbibliotek firar den färdigställda digitalkatalogen över Dr Erik Wallers autografsamling med ett internationellt symposium 24 oktober 2008 på temat

“The care and use of extensive manuscript

collections in the history of medicine and science”

 

Dr Erik Waller (1875–1955) betraktas som en av världens främsta och framgångsrikaste privata bok- och manuskriptsamlare inom medicin- och vetenskapshistoria. Boksamlingens fler än 20.000 volymer donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1950 och presenterades för omvärlden redan 1955 i en magistral katalog (Hans Sallander, Bibliotheca Walleriana. A Catalogue of the Erik Waller collection, I-II. Uppsala, 1955). Den imponerande manuskriptsamlingen – omkring 35.000 handskrifter, brev och dokument av stort medicin- och vetenskapshistoriskt intresse – inköptes av biblioteket 1953 men blev länge liggande okatalogiserad på grund av resursbrist. Wallerprojektet startade år 2000 med målsättningen att inventera, ordna, identifiera, skanna och katalogisera helheten i en internetbaserad katalog – ett idag slutfört mastodontarbete, se waller.ub.uu.se. Värdefulla, ofta tidigare okända dokument är nu tillgängliga för forskningen. Uppsala universitetsbiblioteks hittills mest prestigefyllda digitaliseringsprojekt väcker stor uppmärksamhet och ses som exceptionellt även ur ett internationellt perspektiv genom sin detaljbeskrivning av en så disparat samling. Wallerymposiet arrangeras för att belysa vetenskapliga, bibliografiska och tekniska aspekter på Wallerprojektet med representanter från olika discipliner och institutioner. Wallersamlingens innehåll och projektets genomförande sammanfattas av företrädare för projektgruppen samt av inbjudna vetenskapsmän. Liknande medicinhistoriska samlingar efter Sir Henry Wellcome i London, Sir William Osler i Montreal och Harvey Cushing i Yale beskrivs ur olika aspekter av representanter från The Wellcome Institute i London, McGill University i Montreal och Yale University i New Haven.

 

Välkommen till Uppsala universitetsbiblioteks boksal i Carolina Rediviva 24 oktober 2008, 9–17. Symposiet är avgiftsfritt och biblioteket bjuder på en lättare lunch.

 

Deltagandet är begränsat till 50 personer

– anmäl Dig senast den 15 oktober till

[log in to unmask]

 

Uppsala universitetsbibliotek

Att: Krister Östlund

Box 510

751 20 UPPSALA