Content-Type: text/html

Hej,

 

Intresserad av forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap? Lunds universitet utlyser studiestöd för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap:

 

http://www.ht.lu.se/upload/LUPDF/HT/omradeht/ledigaanstlln/Utlys_studieshistfil_sept_2008.pdf

 

Sista ansökningsdag är 13 oktober.

 

Hälsningar.

Olof

 

---------------------

Olof Sundin, Docent, Universitetslektor

Avdelningen för ABM

Institutionen för kulturvetenskaper

Biskopsgatan 7, 22362 Lund

Tel: 046-2220966

Webbplats: http://www.kult.lu.se/institutionen/personal/sundin-olof