Content-Type: text/html

Kulturrådet har nu startat statistikundersökningen av Sveriges skolbibliotek. Det är första gången sedan 2002 som uppgifter samlas in från alla landets grund- och gymnasieskolor – både kommunala och friskolor.

Här finns grundläggande information samt fortlöpande uppgifter om hur många som svarat: http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=4018&epslanguage=SV

Just nu har 538 av 6.106 enheter svarat.
Undersökningen pågår till 15 oktober.
 

Med vänlig hälsning
Cay Corneliuson

Handläggare för biblioteksfrågor och läsfrämjande
Avdelningen för Konst och Kultur
Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08 519 264 07, mobil: 0733 604 691

www.kulturradet.se