Content-Type: text/html

Hemlöshet och livsglädje

Ämneskonferens om forskning inom sociologi och socialt arbete 

Den 12-13 november arrangerar Göteborgs universitetsbibliotek två konferensdagar inom verksamheten som ansvarsbibliotek.
På programmet finns en rad intressanta föreläsningar om aktuell forskning inom ämnesområdet. 

Program och anmälan:
www.ub.gu.se/konferenser/2008/soc

Välkomna till Göteborg!

Margareta Hemmed
Birgitta Stenmark