Content-Type: text/html

Hej!

 

Nu finns de senaste mötesanteckningarna från Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering på föreningens webb:

http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/protokoll/2008/SBKK_080602.pdf

 

eller

 

http://tinyurl.com/5cn7aj

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Marika Holmblad, adj. sekreterare

 

 

--------------------------------------------
Marika Holmblad
Enhetschef
Avdelningen för samlingarna
Tidningar och vardagstryck
 
Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm
Telefon: 08 463 40 84
Fax: 08 463 43 00
E-post: [log in to unmask]

www.kb.se