Content-Type: text/html Just det. Brukar säga att budskapet söker sitt medium, men också att brukaren söker budskapet i sitt medium. Mao ju fler som söker digitala medier, desto fler budskap publiceras där. Men det är inget axiom, inte som marknaden med sin tillgång och efterfrågan. En lots mellan behov av budskap och medium behövs, och just därför finns den moderna bibliotekarien. Information är som naturen, en mångfald i all sin komplexitet. Den som bara gillar fåglar ser aldrig en skalbagge. Den som gillar fiskar ser int kungsörnen som seglar över fjällbjörkskogen. Bara genom helhetssynen på medier kan den som söker hitta just sin information eller sin upplevelse - kolla din bibbla Per. Umeås alla bibliotek är väl rustade att möta dina behov!

> Date: Thu, 12 Jun 2008 16:38:22 +0200
> From: [log in to unmask]
> Subject: Re: [BIBLIST] Sv: Jan Szczepanski
> To: [log in to unmask]
>
> Mycket välkomnat att diskutera mediet, så länge man inte hänfaller åt
> en förenklad essensialism. Ruth Finnegan skriver något att hålla i
> minnet när man ibland kanske rycks väl lite för mycket av den "nya
> tidens" teknologiska landvinningar:
>
> The medium in itself cannot give rise to social consequences – it must
> be used by people and developed through social
> institutions. [---] What counts is its use, who uses it, who controls
> it, what it is used for, how it fits into the power
> structure, how widely it is distributed –it is these social and
> political factors that shape the consequences. (Literacy and Orality:
> Studies in the Technology of Communication (Oxford, 1988) 41f.)
>
> En artikel från 1999 visar att forskare sittande vid sk "promotion &
> tenure committees" vid denna tid värderade nya elektroniska
> tidskrifter lägre än de traditionella tryckta när de utvärdrade sina
> kandidater för befodran. (Cheri Speier, Jonathan Palmer, Daniel Wren,
> Susan Hahn, "Faculty Perceptions of Electronic Journals as Scholarly
> Communication: A Question of Prestige and Legitimacy" (Journal of the
> American Society for Information Science,
> 50(6):537–543, 1999) 541f.) Det vore intressant att se om denna syn på
> de elektroniska mediet har omvandlats - det har ju ändå gått ca 9 år
> sen nämnda artikel publicerades.
>
> / Pär S (Student, Umeå Universitet)
>
> 2008/6/12 Uno Nilsson <[log in to unmask]com>:
> > Jättebra kommentar. Vi behöver allt, tryckt som digitalt. Vi ska inte
> > värdera innehållet efter formen. Allt har sitt mediium, och mediet är bara
> > bäraren. Jag saknare diskussionen om formens betydelse för innehållet. Hur
> > upplevs information från en tryckt källa i jämförelse med information från
> > internet? Tror vi mer på en fysisk bok, tidskrift än på en text vi hämtat
> > från webben? Är det möjligen tvärtom? Bra diskussion, ett bibliotek ska
> > innehålla rubbet. Enligt mig har vi "bara " fått ännu ett medium iom webben
> > och databaser. Uno
> >> Date: Thu, 12 Jun 2008 09:40:07 +0200
> >> From: [log in to unmask]
> >> Subject: [BIBLIST] Sv: Jan Szczepanski
> >> To: [log in to unmask]SUNET.SE
> >>
> >> Jag instämmer helt med Jan Szczepanski.
> >>
> >> Vi måste börja prata om olika möjligheter - inte ställa e-boken mot den
> >> tryckta boken, som om de var inbördes fiender! Vi måste sluta slåss om
> >> medieanslagen och priorietera det som främjar forskningen.
> >>
> >> Av de 3000 titlarna som jag köpt för Filosofi under 2008, finns knappt
> >> ingen att få tag på som e-bok. En och annan utgåva, ofta när en ny rev
> >> utgåva föreligger.
> >>
> >> Nu talar jag om de böcker som vi köper in från akademiska förlag världen
> >> över, vilket inbegriper en del fransk filosofi på originalspråk.
> >>
> >> Det är i mitt tycke att föra blivande forskare bakom ljuset - när vi
> >> uppmanar dem tro att de kan nöja sig med e-böcker för sin B, C,
> >> D-uppsats eller kanske avhandling. På sikt kan detta - i NULÄGET -
> >> endast leda till kvalitetsförsämring och att vi halkar efter i den
> >> internationella forskningen.
> >>
> >> SÄRSKILT om man nöjer sig med att läsa den forskning som finns inlagd
> >> som e-böcker. Det är utmärkt att kunna ta del av forskningsRESULTAT -
> >> både svenska och utländska - men för att finna nya vägar och inte halka
> >> efter internationellt, - i en banbrytande forskning - måste man hålla
> >> sig a jour med nya teorier och metoder som presenteras i dagsfärska
> >> BÖCKER! KÄLLMATERIAL finns inte heller online!
> >>
> >> Hur lägger man upp och hur tolkar man statistik?
> >>
> >> Hur gör man med alla böcker som användarna "slår upp" här på
> >> biblioteket? Alla böcker som de sitter och läser här på dagarna, alla
> >> Referensböcker och Bibliografier, alla tryckta tidskrifter som de sitter
> >> och LÄSER eller kopierar av artiklar i? Hur registrerar vi de tre
> >> vagnarna med Damernas värld som Journalisten/Etnologen/Annan studerar
> >> för sin avhandling? Ska vi börja räkna och registrera varje enskilt
> >> häfte som lånas till Läsesalen.
> >>
> >> Jag blev inte bara förvånad över BIBLIST's utskick. Jag blir skrämd!!!
> >>
> >> Vänligen
> >>
> >> Maivor Wickman Olausson
> >> Bibliotekarie
> >> Beståndsuppbyggnad Humaniora
> >>
> >> Göteborgs universitetsbibliotek
> >> Centralbiblioteket
> >> Renströmsgatan 4
> >>
> >> Postadress: Box 222
> >> SE - 405 30 GÖTEBORG Sweden
> >>
> >> Tel: +46 31 786 17 57 Fax: +46 3116 37 97
> >>
> >> Email: Maivor.Wic[log in to unmask]
> >> Email: [log in to unmask]
> >
> >
> > ________________________________
> > Här hittar du allt om Allsvenskan! MSN Sport


Senaste kändisnyheterna & hetaste skvallret! MSN Kändisnytt