Content-Type: text/html Precis som rubriken säger handlar det om rätt till allmän avlyssning. Tidigare behövdes åklagares beslut för sånt. Å andra sidan har CIA länge sysslat med sånt, dvs vet allt om dig. Vem är terrorist, och vem är inte? blir en helt subjektiv fråga. Någon säger att den som har rent mjöl i påsen klarar sig, men om du plötsligt inte har det då? Om du har talat med någon som finns på någons lista? Om du kanske vill förndra saker och ting, arbeta för en ny regering eller om regeringen ändrar inriktining så att du känner att du vill reagera? Det handlar också om pressfrihet och yttrandefrihet. Jag undrar enkelt hur mycket vi måste buga för USA? Uno

Date: Mon, 2 Jun 2008 11:34:24 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] Beslutar riksdagen om allmän avlyssning den 17 juni 2008?
To: [log in to unmask]

Hej!
 
Med anledning av att lagen om signalspaning är tänkt att antas den 17 juni 2008[1] är jag nyfiken på hur biblioteksbranschen ställer sig i frågan? Eftersom det är en fråga med komplexa juridiska och tekniska konsekvenser vore det intressant om exempelvis DIK, Biblioteksföreningen eller någon annan aktör med överblick utrett frågan. Möjligen har jag missat debatten i mängden meddelanden på Biblist, men när det nu är dags för beslut i frågan kanske den i så fall skall tas upp igen.   
 
Jag sammanfattar nedan helt kort de olika synsätten kring situationen. Referenser finns till specifika uppgifter, men den allmänna debatten är för omfattande för att ges referenser på ett vettigt sätt i denna kortform.
 
Tanken är att Försvarets radioanstalt (FRA) skall få avlyssna den trådbundna trafik (ex. telefon och Internet) som passerar landets gränser. Motståndarna (politiska partier, tidningar, privatpersoner, organisationer osv.) för fram en rad frågor som oroar dem. De mer drastiska ser det som upphävande av brevhemligheten, allomfattande avlyssning och åsiktsregistrering av den inhemska befolkningen. Andra oroar sig mer för missbruk av eller sårbarheter i en annars motiverad verksamhet.
 
Lagstiftning som det enda som förhindrar ett 1984-samhälle kommer också fram som ett argument då man installerar utrustning som skulle göra en totalitär regim mycket lycklig. Motståndarna har också haft mycket glädje av förre överdirektörens uttalande "På det här sättet blir det lagligt" som antyder att lagen i praktiken är ett erkännande av vad som redan pågår.[2] Inte heller det faktum att FRAs nya dator placerar sig som femma på superdatorernas globala topplista har undgått debattörerna.[3]   
 
FRA själva hävdar konsekvent att förslaget är helt harmlöst och att man bara har tillstånd att spana på utlandet. På sin webbplats www.fra.se bemöter de förslagets motståndare under rubriken "klartext". De poängterar först och främst att deras signalspaning är riktad mot utlandet, men redogör också för de tekniska förutsättningarna. Det kan vara på sin plats att poängtera att den avlyssning man tänkt sig är ganska speciell. Med de enorma trafikmängderna det är frågan om kan man inte läsa allt. Istället fiskar man i dataströmmen i realtid med specifika sökningar vars resultat man sedan analyserar.
 
För egen del har jag ingen bestämd uppfattning. Naturligtvis kan systemet lätt missbrukas, men man skall också vara medveten om att okrypterad trafik är som vykort säkerhetsmässigt. Alla som har tillgång till den kan också läsa den. Det intressanta är alltså inte att man ger ytterligare en aktör tillgång till trafiken utan att man ger dem laglig rätt att läsa den. För biblioteken är det här en fråga lite i ytterkanten av ett säkerhetstänkande kring de känsliga data man hanterar som jag efterlyser.
 
Hälsningar
/Viktor Sarge
 
ps) Rubriken är medvetet kittlande men vad jag förstår inte vilseledande. Tanken är att man skall lyssna på allt men bara intressera sig för somt. Vi kommer alltså i praktiken att bli avlyssnade, men man lovar att inte granska och spara inhemsk trafik.
 
[1] http://www.riksdagen.se/templates/R_HtmlCallPage____15955.aspx
[2] http://computersweden.idg.se/2.2683/1.165280
[3] http://www.idg.se/2.1085/1.130718
 

 
 
Viktor Sarge
Utvecklingsledare - Digitala biblioteksmiljöer
 
Box 538, 301 80 HALMSTAD | Besöksadress: Kristian IV:s väg 1
Tel direkt:035-17 98 73 | Mobil: 076-134 44 25
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb: www.regionhalland.se
 


Den perfekta mixen av nöjesnyheter & livekonserter! MSN Video