Content-Type: text/html

Tack för att den här diskussionen kom upp och samstämmighet tycks råda i bibliotekariekåren…

Jag var tidigare anställd på folkbibliotek/turistbyrå/medborgarkontor och min chef förstod inte när jag talade om problemet med att växla mellan de olika rollerna.

 

Folkbibliotek: kunderna uppdragsgivare!

 

LY

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Uno Nilsson
Skickat: den 30 juni 2008 17:00
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] vem jobbar aktivt med samhällsinfo?

 

Just det. Bättre kan det inte sägas. Bibliotek är inte bara kommunal information, utan "neutral" med kunderna som uppdragsgivare. Mångfald gäller, och allt kan ses med olika ögon - vi ska ge folk alla ögon. Uno


Date: Mon, 30 Jun 2008 13:57:11 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] vem jobbar aktivt med samhällsinfo?
To: [log in to unmask]


Samhällsinformation är en del av all övrig information som folkbiblioteket ska förmedla. Däremot finns det en viktig poäng med att värna om och markera bibliotekets roll som fristående kunskaps- och informationsförmedlare i förhållande till myndigheter och andra kommunala instanser.

Gitt Ossler
bibliotekarieBIBLIST - Topics in Nordic research library user services              <[log in to unmask]">[log in to unmask]> skrev den 23 juni 2008 klockan 11:39 +0100:
Hej
Eskilstuna stadsbibliotek inleder i höst ett långsiktigt utvecklingsarbete. En viktig del är att skapa bra och tillgänglig aktuell samhällsinformation utifrån bibliotekets demokratiuppdrag och ABM-uppdrag. Vi vill ha aktivt bestånd med integrerat EU-perspektiv och vi vill ha bra dialog/samverkan med kommunens övriga informationsarbete, både tryck och webb. Vi har inte i uppdrag att vara Medborgarkontor, men det är en möjlighet på lite sikt. 
Vi är på jakt efter input och inspiration från kolleger, bibliotek/angränsande verksamheter etc. Tips emottages tacksamt. Vi planerar en kompetensutvecklingsdag den 18 sept o engarerar gärna en inspirerande seminarieledare för den dagen.
Hör av er!
Sommarhälsningar
Ann W
Eskilstuna
 
----------------------------------------------------
Med vänlig hälsning
Ann Wiklund
Stadsbibliotekarie
Eskilstuna Stads- och länsbibliotek
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna
Tfn 016 - 710 77 91, 073 950 6540
Fax 016 - 51 57 27
[log in to unmask]">[log in to unmask]
 
Gör något för vår planet, skriv bara ut detta mejl om det är nödvändigt. Även små handlingar gör enorm skillnad, när miljontals människor gör det!

 


Senaste kändisnyheterna & hetaste skvallret! MSN Kändisnytt