Content-Type: text/html

Hej,

 

Under vecka 46, den 10-14 november 2008, kommer årets fortbildningsvecka att gå av stapeln på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Veckan kommer att innehålla 10 delkurser som kan sökas separat.

 

KIB erbjuder ett varierat utbud av kurser i medicinsk informationssökning och angränsande ämnen som i första hand vänder sig till medicinska bibliotekarier. Men även andra som har behov av kompetensutveckling i medicinsk informationsförsörjning.

 

Mer information om årets kurser, datum och tider hittar du på http://ki.se/ub under rubriken Universitetsbibliotekets kurser. Anmälningsformulär kommer att finnas via webbsidan i september.

 

Skön sommar!

 

/Henrik

 

--------------------------------------
Henrik Schmidt
Bibliotekarie / Librarian
Karolinska Institutet
Universitetsbiblioteket / University Library
Box 200 (Berzelius väg 7B)

SE-171 77 Stockholm
+46 8 524 84 055
[log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">henrik.schmidt[log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">@[log in to unmask]
http://ki.se/ub