Content-Type: text/html Oj, det var bara halva svaret, märker jag. EU har röstat om ett förslag som ska upp i till omröstning i höst där bloggar ska kunna begränsas och någon typ av ansvarig ska kunna utkrävas av bloggaren. Har inte förkovrat mig alltför mycket i det, men det finns mer på denna blogg:
http://www.alliansupproret.se/?p=236
Mvh. UnoDate: Thu, 26 Jun 2008 15:50:02 +0200
From: [log in to unmask]yrka.se
Subject: [BIBLIST] VB: EU ska inte reglera och avgiftsbelägga bloggar
To: [log in to unmask]

 

 

 


Från: Alhambra Förlag [mailto:alhambra@[log in to unmask]]
Skickat: den 26 juni 2008 14:53
Till: [log in to unmask]
Ämne: Fw: EU ska inte reglera och avgiftsbelägga bloggar

 

EU ska inte reglera och avgiftsbelägga bloggar
Fick följande av kamrat Fjellner som sitter i Europaparlamentet och livnär sig på att bekämpa dårskap...
 
Mvh
SBL

Från: FJELLNER Christofer [mailto:christofer[log in to unmask]]
Skickat: den 25 juni 2008 12:47
 
Hej ,


Det börjar återigen blåsa upp till storm i bloggosfären. Denna gång om den estniska europaparlamentarikern Marianne Mikkos förslag om att reglera bloggar och avgiftsbelägga användargenererat webbinnehåll (
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/039-30532-154-06-23-906-20080602IPR30531-02-06-2008-2008-false/default_sv.htm ). Förslaget är vansinne och måste stoppas. Du är en viktig opinionsbildare och jag vill att du ska veta att jag är på bollen och att jag behöver din hjälp.

Parlamentets socialdemokratiska rapportör fick i parlamentets kulturutskott stöd för sitt förslag att avgiftsbelägga
användargenererat innehåll (bloggar, YouTube, Facebook, etc.), i ett försök att skydda traditionell media från konkurrens. Utskottet kräver även att bloggar regleras och klassificeras.

Jag ser helt annorlunda på saken. Enligt mig är bloggar - och hela web 2.0-utvecklingen - de senaste årens viktigaste bidrag till att vitalisera demokratin.  Behandlingen av detta ärende är i sig ett tydligt exempel på detta. Jag sitter själv inte i europaparlamentets kulturutskott och uppmärksammades på att denna galenskap gått igenom av Henrik Alexanderssons bloggpost igår. Som enskild ledamot kan man inte bevaka allt, men tack vare en aktiv medborgarjounalistik fick jag den förvarning jag behöver för att vi förhoppningsvis ska kunna stoppa denna idioti.
 
Förslagets syn på journalistik och yttrandefrihet på nätet påminner om "1984", och det är ju faktiskt en ödets ironi att rapportören Marianne Mikkos har en sovjetisk journalistexamen ifrån just 1984. Att hon buntar ihop bloggar och spam visar att hon inte förstått något om den verklighet hon försöker reglera. Någon liknade överhuvudtaget språket i hennes blogg som om en person från 1800-talet med hjälp av ordlista försökt lagstifta om ett 2000-tals fenomen.

Så hur kan då du hjälpa mig?! För få lägga ändringsförslag till plenum som stoppar henne behöver jag nu samla 39 kollegor bakom mina ändringsförslag. Förhoppningsvis kan bloggosfären hjälpa mig även i detta. Det vore ett symboliskt sätt att visa Marrianne Mikko att bloggarna är här för att stanna och inte låter sig tystas.

Om du inte redan sett vansinnet så finns Marianne Mikkos rapport här:
 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/712/712320/712320sv.pdf
 
Senast jag fick hjälp av den svenska, eller snarare europeiska bloggosfären, så gick det ju bra! Vi lyckades stoppa ett annat vansinnigt internetförslag:
http://v2.joinfjellner.nu/?page=2&u_page=2&article=371

Ciao!
Christofer
 Senaste resenyheterna & prisvärda flyg till hela världen! MSN Resor