Content-Type: text/html
Hej,
 
det verkar vara något som använts på en kurs på Chalmers:
 
http://kursadm.vsect.chalmers.se/KURS_LITTERATUR.ASP?ID=61
 
(OBS att Ehevid heter Ekevid)
Men det finns inte i Chalmers katalog, så enda sättet att få tag på det är nog att be någon av författarna snällt :-)
(Ekevid verkar numera finnas på Växjö universitet)
 
 
/Katarina Willner

<-----Original Message----->
From: Irina Persson [[log in to unmask]]
Sent: 6/24/2008 1:41:18 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] efterlyses...

En lärare vill beställa en bok av
Wendt, U., Ehevid, T., Kettil, P. Exempelsamling strukturmekanik grunder
utgiven av Inst. för konstr. och mekanik
Ingen träff i Libris.
Känner du igen boken?..
Svara till [log in to unmask]
:)
Irina Persson
Karlstads UB
.


http://toolbar.Care2.com Make your computer carbon-neutral (free).

http://www.Care2.com Green Living, Human Rights and more - 8 million members!