Content-Type: text/html

Påminnelse

 

Det finns fortfarande några platser kvar på SFIS Bibliometriseminarium!

 

 

Tid och plats: 26 maj 2008  på Orkanenbiblioteket i Malmö.

 

Föreläsare: Fredrik Åström, Lunds Universitet; Leif Eriksson, Uppsala Universitet

 

Kursinformation

Bibliometri och kompetens kring dessa metoder har kommit att bli allt viktigare och allt mer efterfrågat vid forskningsbibliotek. En anledning är att biblioteken, i anslutning till dess ansvar för uppbyggnaden av öppna institutionella arkiv, i en ökande utsträckning kommit att få i uppdrag att med bibliometriska metoder utvärdera de egna universitetens vetenskapliga produktion och kvalitet. En annan anledning är bibliotekens ökade roll som rådgivande roll kring processen för vetenskaplig kommunikation.

 

Seminariet riktar sig till dig som är bibliotekarie, forskare eller beslutsfattare inom universitetet.

 

 

Seminariet kommer att introducera bibliometri som forsknings- och praktikfält, med en viss tyngdpunkt på bibliometrins tillämpning för utvärdering av forskning. Mot en bakgrund av grundläggande begrepp kommer vi att diskutera vad det är för material som analyseras inom bibliometrin, hur vi analyserar materialet och vad det är för  något vi söker mäta, samt hur vi använder dessa metoder i olika sammanhang.

 

Förmiddag:

 - Historik. Bibliometrins utveckling från ett "vetenskapligt" perspektiv till ett verktyg för utvärdering.

 - Introduktion av begrepp och bibliometrins bakgrund

 - De datamaterial som analyseras med bibliometriska metoder

 - Vad det är vi mäter i bibliometrin

 - Bibliometrins olika tillämpningar

 

Eftermiddag:

 - Bibliometri som utvärderingsinstrument på Uppsala Universitet

- KoF 07, bibliometrisk studie utförd av Leidengruppen (den brittisk-flamländska modellen)

- Bibliometri som fördelningsnyckel inom samhällsvetenskaplig fakultet (den norsk-danska modellen)

 

 

Plats: Orkanenbiblioteket, Malmö högskola

 

Karta: http://www.mah.se/templates/Page____23940.aspx

 

Tid: 9:30 - 16:00  (fika och registrering från 9:30)

 

Kursledare: Ylva Fernvall, SFIS

 

Arrangör: Utbildningsnämnden i samarbete med SFIS Syd.

 

Anmälan till SFIS kansli   [log in to unmask]">[log in to unmask]    snarast!

 

Avgift: 2500 kr + moms.

 

Välkomna!

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS

Osquars backe 25

100 44 Stockholm

Kungliga Tekniska Högskolan

Telefon: 08-678 23 20, 070-661 23 20

[log in to unmask]

www.sfis.nu

SFIS - Skapar Framtidens InformationsSamhälle

-----------------------------------------------