Hej!

Välkommen till årets första nummer av Tentakel, www.tentakel.vr.se.

Staten satsar på doktorander, bland annat genom nya forskarskolor. Samtidigt är vägen ut i näringslivet inte alltid så enkel.

Vad tycker du, är det lönt att doktorera?

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

 

Mer ur innehållet:

 

Medlemskapet som gör berggrunden till ett labb

Sveriges berggrund är som ett stort laboratorium. Borrhål kan avslöja geologiska processer, klimatförändringar och liv nere i berget.

– Medlemskap i ICDP kan hjälpa svenska forskare att få borra här, säger geofysikern Christopher Juhlin.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2008-01/Artikelsida/?contentId=6440 >

 

Deras film avslöjar hur isen smälter

Alla vet att is smälter vid uppvärmning. Men David van der Spoel vet dessutom exakt hur det går till – på atomnivå. Uppsalaforskarna har gjort en datorsimulering av hur kristallstrukturen upplöses till flytande vatten.

Se filmen i Tentakel!

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2008-01/Artikelsida/?contentId=6423 >

 

Läs Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen

Det behövs ett tillskott på närmare 12 miljarder kronor till år 2012 om 1-procentsmålet ska nås.

I Vetenskapsrådets forskningsstrategi finns dessutom stort fokus på fri forskarinitierad grundforskning och internationell forskningsinfrastruktur.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2008-01/Artikelsida/?contentId=6460 >

 

 

DEBATT

Universitetens investeringar i utrustning minskar

Inom naturvetenskap och teknik har investeringarna per forskare mer än halverats sedan början av decenniet. Investeringarna ligger nu endast på 4-5 % av de totala intäkterna vid universiteten. Det oroar Lars Börjesson, huvudsekreterare i Kommittén för forskningens infrastruktur.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2008-01/Artikelsida/?contentId=6462 >

 

 

RECENSION

Arkimedes – Matematiker Vapenmakare Stjärnskådare

Roland Poirier Martinsson berättar historien om Arkimedes, från unga år till ålderman under 200-talet f Kr. Berättelsen blir lite av ett pussel då tidens tand har gått hårt åt det historiska källmaterialet. Det är en omöjlig biografi att skriva, men ger behållning att läsa, tycker Tomas Andersson.

Läs mer < http://www.tentakel.vr.se/Nummer/2008-01/Artikelsida/?contentId=6436 >

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel - en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se