Content-Type: text/html
Hej! Jag har jobbat på ett kommunbibliotek och där är det kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om utställningar. Kultursekreterare Karin Hermansson kan berätta mera om hur det fungerar. Hennes mailadress: [log in to unmask]">[log in to unmask]. På gymnasiebiblioteket där jag är nu låter vi eleverna ha utställningar. Det är både gratis och roligt. Lycka till med uppsatsen!
/Ylva Rosen, Sunnerbogymnasiets bibliotek, Ljungby
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services genom Rebecka Simonsson
Skickat: ti 2008-01-29 08:47
Till: [log in to unmask]
Kopia:
Ämne: [BIBLIST] Magisteruppsats om utställningar på bibliote k

Hej!
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet vid Växjö universitet. I vår magisteruppsats har vi tänkt undersöka utställningar på bibliotek. Vi undrar om det finns någon bibliotekarie eller något bibliotek som arbetar aktivt med utställningar på bibliotek? Finns det något bibliotek som har en budget avsatt för utställningsverksamhet? Vi har förstått det som att det oftare är externa utställare som själva arrangerar utställningar, men vår frågeställning är om det går att involvera biblioteken mer i utställningarna och dra nytta av bibliotekets utbud och resurser.
 
Vi tar tacksamt emot alla tankar kring utställningar, även från er som kanske inte har möjlighet att arbeta aktivt med detta. Hur tänker och tycker ni? Hur ser framtiden ut för utställningsverksamheten på bibliotek?
 
Tacksamma för svar
Rebecka Simonsson, Sandra Persson